ÁSZF

1. Alapfogalmak

Üzemeltető: Dani Lajos (6800 Hódmezővásárhely, Körte utca 6.), mint a Szolgáltatás létrehozója, tulajdonosa és fenntartója.

Szolgáltatás: mezek.hu internetes oldal szolgáltatásai, elsődlegesen apróhirdetések közzététele regisztrált felhasználók által.

Felhasználó: minden olyan szervezet vagy természetes személy, aki aktív Felhasználói Fiókkal rendelkezik.

Felhasználói Fiók: a Felhasználó által a Szolgáltatásban regisztrált, jelszóval védett, a Felhasználóhoz tartozó, egyedi és személyes hozzáférés, mely elengedhetetlen a Szolgáltatás egyes részeinek használatához.

Felhasználói Tartalom: minden fájl és adat, amelyet Szolgáltatás használata során az Üzemeltető számítógépes rendszerében a Felhasználó elhelyez vagy már meglévőt megváltoztat.

Adminisztrátor: az Üzemeltető által emelt jogosultságokkal felruházott Felhasználói fiók.

Látogató: Felhasználói Fiókkal nem rendelkező, illetve a Felhasználói Fiókjába még be nem jelentkezett természetes személy.

2. Általános rendelkezések

2.1. A Felhasználó a Felhasználói Fiók regisztrálásával és használatával elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, megértette és vállalja, hogy betartja azt.
2.2. Amennyiben a Felhasználó megsérti az ÁSZF-et, úgy az Üzemeltető a Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételét korlátozhatja a Felhasználói Fiók felfüggesztésével.
       a.) Az Üzemeltető fenntartja jogát, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan megváltoztassa, amelyről a Felhasználókat értesíti a Szolgáltatás ÁSZF oldalán (jelen oldal).
       b.) A Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et ráutaló magatartással, a Felhasználói Fiók további használatával fogadja el.
       c.) Ha a Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et nem fogadja el, akkor a Szolgáltatás használatát egyoldalúan abbahagyja azzal, hogy a Felhasználói Fiókjába nem lép be és újat nem készít, esetleg kéri a Felhasználói Fiókja törlését.
2.3. Egy Felhasználó egy Felhasználói Fiókkal rendelkezhet, melyet más részére nem adhat át.
2.4. A Szolgáltatás igénybevétele ingyenes.
2.5. A Felhasználói Tartalomért a Felhasználó teljes körűen felelősséget vállal.
2.6. A Felhasználó lemond szerzői jogainak vagyoni részéről a Felhasználói Tartalommal kapcsolatban, így tehát nem támaszt anyagi igényt az Üzemeltető felé, illetve az Üzemeltetőnek korlátlan (többszörözés, terjesztés, átdolgozás, közvetítés, nyilvános előadás) felhasználási jogot ad.
2.7. A Felhasználói Tartalom nyelve a magyar, ettől eltérni maximum nagyon indokolt esetben lehetséges.
2.8. A Felhasználó egyáltalán nem támaszthat az Üzemeltetővel szemben anyagi követelést, különösen nem a Szolgáltatásban fellelhető információk megbízhatóságáért, aktualitásáért; a Szolgáltatás használatából keletkező költségekért vagy károkért (főképp nem egy Felhasználó által egy másik Felhasználónak okozott kárért vagy költségért); a Szolgáltatás leállása, hibás működése, elérhetetlensége, megváltozása esetén keletkező kárért; a Moderációért, vagy annak hiányáért.
2.9. Amennyiben Felhasználói Tartalom miatt állami szerv illetve más személy eljárást indít vagy elháríthatatlan anyagi igényt támaszt az Üzemeltető felé, az Üzemeltető az őt terhelő költséget a Felhasználóra tovább háríthatja.
2.10. Esetleges jogvita esetén az Üzemeltető az általa megválasztott bíróság illetékességét köti ki.
2.11. A Szolgáltatás igénybevételekor saját természetbeni tartózkodási helyétől függetlenül a Felhasználó vállalja a magyarországi hatályos jogszabályok betartását a Felhasználói Tartalomban.
2.12. A Szolgáltatásban megjelenített hirdetéseket és a látogatottság auditálását a Felhasználó nem blokkolhatja, ehhez segítséget nem kérhet és nem adhat a Felhasználói Tartalomban.
2.13. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást módosítsa, szüneteltesse, átalakítsa a Felhasználók előzetes értesítése nélkül is.
2.14. Kivételes esetben az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználói Fiókot bármikor, előzetes értesítés nélkül is felfüggessze, korlátozza, Felhasználói Tartalmat eltávolítson vagy a Felhasználót egy bizonyos tevékenység abbahagyására kötelezze a Szolgáltatásban.
2.15. Az Üzemeltető a Felhasználó belépési emailcímére a Szolgáltatással kapcsolatos üzeneteket továbbíthat.
2.16. A teljes Felhasználói tartalom tekintetében a Szolgáltatás a 2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc. pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, vagyis a 7.§ 3. bekezdése szerint az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

3. Moderáció

3.1. A Szolgáltatás területén a Felhasználói Tartalom az Adminisztrátorok által ellenőrzött (kivétel: felhasználói jelszavak), mely tevékenység a Moderáció.
3.2. A Moderáció elsődleges célja a Szolgáltatás üzemszerű működése és a kulturált hangnemű hirdetések fenntartása, valamint az oldalra nem illő vagy jogsértő tartalom szűrése.
3.3. Az Adminisztrátorok a jogszabályokba vagy az ÁSZF-be ütköző Felhasználói Tartalmat részben vagy egészében módosíthatják és eltávolíthatják.
3.4. Az Adminisztrátorok a Felhasználót a szabályok megsértésének abbahagyására figyelmeztethetik, valamint ideiglenesen vagy véglegesen a Felhasználói Fiókot kitilthatják.
3.5. Ha a Felhasználó Felhasználói Fiókjának kitiltása alatt újabb fiókot hoz létre, akkor az összes Felhasználói Fiókja végleges kitiltásra kerülhet és az Adminisztrátorok engedélyéig újat nem készíthet.
3.6. A Moderációs döntések véglegesek. Észrevételt tenni megalapozott(!) indokkal az info[kukac]mezek.hu e-mail címen lehet.
3.7. Moderációról emailben történik értesítés, azonban az Üzemeltetőnek nincs értesítési kötelezettsége.

4. Jótanácsok, további szabályok

4.1. Név kiválasztása: ne legyen közismert személy neve, védett név vagy elnevezés, közszereplő (művész)neve, más jogát vagy méltányolható érdekét sértő, obszcén, reklámot, hirdetést tartalmazó.
4.2. Az Üzemeltető felhívja minden Felhasználó figyelmét, hogy a Felhasználói tartalmat körültekintően hozza létre, mert az később (akár évek múlva) is látható maradhat, azt bárki (internetes keresőrobotok is) láthatja, lementheti.

5. Adatvédelem, szerzői jog

5.1. Látogatóról személyes adat nem kerül rögzítésre.
5.2. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott illetve a Szolgáltatás használata során keletkezett adatát az Üzemeltető megismerje, kezelje, tárolja, üzemeltetéshez felhasználja.
5.3. Az Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a hatályos jogszabályok szerint maximális jogi és műszaki biztonsággal kezelje a Felhasználók Szolgáltatás használata során átadott és keletkező személyes adatait.
5.4. A Felhasználó személyes adatait az Üzemeltető harmadik fél részére nem adja át.
5.5. Az Üzemeltetőnek jogszabályi kötelezettsége van arra, hogy bíróság vagy hatóság megkeresésére bármilyen Felhasználói adatot, tartalmat, privát üzenetet átadjon.
5.6. Részletes adatvédelmi tájékoztatónk itt érhető el.

6. A szerzői jogi nyilatkozatunk

A mezek.hu tartalmának másodközlése, adatbázisban történő tárolása kizárólag az Üzemeltető előzetes, írásbeli engedélyével történhet (info[kukac]mezek.hu). A honlap tartalmi és formai alkotórészei a közlési engedély beszerzése esetén sem használhatóak fel megváltoztatott formában.
Portáljaink bármely részére hivatkozás helyezhető el más online tartalomban előzetes kérés nélkül, a linkelés törlését azonban oldalunkoz nem méltó körülmények esetén bármikor kérhetjük.
Az Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a mezek.hu weboldalon megjelenő információk naprakészek, pontosak és teljesek legyenek, de felelősséget nem vállalunk az oldalainkon szereplő információk felhasználásából eredő következményekért.
A mezek.hu weboldal tartalmának szerzői jogával az Üzemeltető rendelkezik. Az ettől eltérő jogállású tartalmakat minden esetben külön jelezzük.
Copyright (C) 2017 Dani Lajos.
Minden jog fenntartva.
 
Utolsó módosítás időpontja: 2017.03.20.